• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com
KP Patil

के. पी. पाटील तंत्रज्ञान संस्था (पॉलिटेक्निक), मुदाळ

  • स्थापना २०१३

  • एकूण क्षमता ६६० विद्यार्थी

  • शाखा : मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल स्थापत्य अभियांत्रिकी

  • AICTE आणि महाराष्ट्र सरकार मान्यताप्राप्त