• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com
KP Patil

श्री परशुराम बालाजी पाटील आयटीआय, मुदाळ

  • स्थापना २००८

  • DGET आणि महाराष्ट्र सरकार मान्यताप्राप्त.

  • क्षमता १५० विद्यार्थी

  • सर्व व्यवहारांचे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अभीयांत्रिकी ड्राफ्ट्समन

  • प्रख्यात कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या दिल्या.