• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com
KP Patil

डी. एड. कॉलेज, मुदाळ

  • स्थापना २००९

  • विद्यार्थी क्षमता १००

  • एनसीटीई आणि महाराष्ट्र सरकार मान्यताप्राप्त.